Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila

MULŢUMIM TUTUROR CELOR CARE AU DIRECŢIONAT 2% DIN IMPOZITUL AFERENT ANULUI 2015, CĂTRE FUNDAŢIA C.D.I.M.M. BRĂILA, ŞI SPERĂM CĂ VEŢI FI ALĂTURI DE NOI ŞI IN ANUL 2016!

 


CAMPANIA 2%

IA ATITUDINE! CONTRIBUIE LA O VIAŢĂ MAI BUNĂ ÎN COMUNITATEA TA!
NU LĂSA STATUL SĂ DECIDĂ PENTRU TINE!
Direcţionează 2 % din impozitul pe anul 2015 către Fundaţia CDIMM Brăila


Prezentare

Orice contribuabil persoană fizică din România are dreptul să direcţioneze 2% din impozitul său pe venitul realizat în anul 2015 către o organizaţie neguvernamentală. Este un sistem prin care contribuabilul are posibilitatea să decidă în mod direct ce se întâmplă cu impozitul său.

ATENŢIE! 2 % NU reprezintă o donaţie sau o sponsorizare, ci reprezintă un procent din impozitul plătit statului anual.

De ce să directionaţi 2 %?


Cum vor fi folosiţi 2 %?
Rezultate si succese. Proiecte anteaderare si postaderare

IA ATITUDINE! SPUNE STATULUI CUM VREI SĂ FIE CHELTUIŢI 2 % DIN IMPOZITUL TĂU!
Ce trebuie să faceţi?

1. Alegeţi Fundaţia CDIMM Brăila  
2. Descărcaţi formularul de direcţionare
3. Trimiteţi formularul la Administraţia Financiară de care aparţineţi
SAU
3. Trimiteţi formularul  Fundaţiei, iar aceasta îl va direcţiona la Administraţia Financiară


 

Pasul 1. Alegeţi Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici Şi Mijlocii (CDIMM) Brăila
Codul de identificare fiscală: CF 5848592
Contul IBAN: RO83 PIRB 0901 7212 1000 3000

Pasul 2. Completaţi datele pe declaraţie în funcţie de sursa dumneavoastră de venit:
Dacă aveţi venituri din salarii şi asimilate acestora:

Nu vă faceţi probleme dacă atunci nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.
 
Dacă aveţi venituri din alte surse: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni)

Cei care obţin, pe lângă salarii, şi alte venituri, vor completa formularul 200 - Declaraţie specială privind veniturile realizate în anul 2015, la toate capitolele aferente tipului de venit obtinut, inclusiv Capitolul III, Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pe venitul net/câştigul net anual impozabil, Punctul 2. Suţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult.

Dacă aveţi atât venituri din salarii, cât şi venituri din alte surse, completaţi atât Declaraţia 230,  cât şi Declaraţia 200.
 
Pasul 3.

Formularele se completează în două exemplare, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Originalul se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată către administraţia financiară de care apartineţi. Copiile declaratiilor se păstrează de către contribuabil. În cazul în care acest lucru vă este util, Fundaţia CDIMM Brăila poate asigura preluarea declaraţiilor de la dumneavoastră şi depunerea lor la administraţia financiară. Se foloseşte pentru veniturile realizate începând din 1 ianuarie 2015.

 

Termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de venit este 25 mai 2016! După expirarea acestui termen, veţi fi decăzut din dreptul de exercitare a acestei opţiuni. Până la 31 decembrie 2016 administraţia financiară va centraliza toate informaţiile şi va vira sumele strânse către organizaţia beneficiară.