Fundaţia Centrul pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Brăila


PROIECTE DERULATE

   cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

  


1."FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR, INDUSTRIE HOTELIERĂ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI COMERŢ", POSDRU/80/2.3/S/55526

2."SPRIJIN SI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DEZVOLTAREA CULTURII ANTREPRENORIALE ÎN PARTEA DE EST A ROMÂNIEI", POSDRU /92/3.1/S/56106

3.“Piaţa muncii: Oportunităţi pentru viitor prin şanse egale pentru femei”, POSDRU/97/6.3/S/59898

4."O ŞANSĂ NOUĂ, UN VIITOR MAI BUN PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNEA DE SUD-EST PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL!", POSDRU/110/5.2/G/89547

5. “EGALITATE DE ŞANSE ŞI DE GEN ŞI PARTICIPARE ACTIVĂ PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNEA SUD-EST”, POSDRU/146/6.3/G/134294

6. CREȘTEREA ȘANSELOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ PRIN ACȚIUNI DE CALIFICARE ȘI CONSILIERE DESTINATE GRUPURILOR VULNERABILE, POSDRU/165/6.2/S/142954

7. “SOLUŢII INTEGRATE DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANE NEOCUPATE PE PIAŢA MUNCII DIN REGIUNILE SUD-EST ŞI NORD-EST, PRIN PREGĂTIRE SPECIFICĂ ŞI SUPORT DE ANGAJARE ÎN DOMENIUL PRELUCRĂRII LEMNULUI”, POSDRU/183/5.1/S/151332